M
Marta Steczkowska19 sty 2023 · 4 minuty

Wynagrodzenie kobiety w Polsce jest o około 20% niższe niż mężczyzny | Styczeń 2023

Zdjęcie w tle dla artykułu Wynagrodzenie kobiety w Polsce jest o około 20% niższe niż mężczyzny | Styczeń 2023Czy w Polsce nadal występują nierówności płacowe kobiet i mężczyzn? Jakie są prognozy na ten rok?

Według danych GUS z 2020 roku, przeciętne wynagrodzenie kobiety w Polsce jest o około 20% niższe niż przeciętne wynagrodzenie mężczyzny. Różnica ta jest jednak nieco niższa niż jeszcze kilka lat temu, gdy wynosiła ponad 25%.

Różnice w wynagrodzeniach między płciami są widoczne we wszystkich miastach w Polsce, jednak są one szczególnie wyraźne w większych aglomeracjach, takich jak Warszawa czy Kraków. W tych miastach przeciętne wynagrodzenie kobiety jest o około 25% niższe niż przeciętne wynagrodzenie mężczyzny.

Różnice w wynagrodzeniach są również widoczne w różnych branżach. Kobiety nadal zarabiają mniej niż mężczyźni w takich sektorach jak finanse, IT czy przemysł. Natomiast różnice są mniejsze w sektorze usług publicznych, gdzie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn są bardziej zbliżone.

Różnice w wynagrodzeniach między płciami są również widoczne na różnych poziomach kwalifikacji. Kobiety często zarabiają mniej niż mężczyźni o podobnym poziomie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Należy jednak pamiętać, że różnice w wynagrodzeniach między płciami nie są tylko efektem dyskryminacji. Inne czynniki, takie jak wybór branży czy specjalizacji, poziom kwalifikacji czy długość stażu pracy, również mają wpływ na poziom wynagrodzenia.

W ostatnich latach w Polsce wprowadzono kilka rozwiązań na rzecz równości płac między kobietami a mężczyznami. W 2018 roku wprowadzono rozwiązanie polegające na obowiązku przeprowadzania przez pracodawców analizy równości płac między kobietami a mężczyznami, a także zwiększono sankcje za naruszenie zasad równości płac.

Również rząd wprowadził programy wsparcia dla kobiet, takie jak program "Aktywna kobieta", który ma na celu zwiększenie liczby kobiet na rynku pracy oraz ich aktywności zawodowej, a także programy wsparcia dla matek powracających po urlopie macierzyńskim.

Należy jednak pamiętać, że walka z różnicami w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami jest procesem długotrwałym i wymaga ciągłego monitorowania oraz wprowadzania kolejnych działań zmierzających do równości płac.

Podsumowując, różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami w Polsce nadal istnieją, jednak ich poziom jest niższy niż kilka lat temu. Różnice te są widoczne we wszystkich miastach i branżach, jednak szczególnie wyraźne są w większych aglomeracjach oraz sektorach takich jak finanse czy IT. W ostatnich latach wprowadzono jednak działania na rzecz równości płac między kobietami a mężczyznami, jednak walka ta jest procesem długotrwałym i wymaga ciągłego monitorowania oraz działań.

Jak stoi Polska na tle Europy?

Różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami są problemem nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy. Według danych Eurostatu z 2020 roku, przeciętne wynagrodzenie kobiety w Europie jest o około 16% niższe niż przeciętne wynagrodzenie mężczyzny. W Polsce różnica ta wynosi około 20%.

Różnice w wynagrodzeniach między płciami są szczególnie wyraźne w krajach Europy Wschodniej, takich jak Polska, Czechy czy Słowacja, gdzie przeciętne wynagrodzenie kobiety jest o około 25% niższe niż przeciętne wynagrodzenie mężczyzny. Natomiast najmniejsze różnice wynagrodzeń między płciami są w krajach Europy Zachodniej, takich jak Dania, Szwecja czy Finlandia, gdzie różnica ta wynosi około 5%.

W Europie istnieją również różnice w równości płac między płciami między różnymi branżami. W krajach Europy Wschodniej różnice są szczególnie widoczne w sektorach takich jak IT czy finanse, natomiast w krajach Europy Zachodniej różnice te są mniejsze, szczególnie w sektorze publicznym.

W ostatnich latach wiele krajów europejskich wprowadziło działania na rzecz równości płac między kobietami a mężczyznami, takie jak obowiązek przeprowadzania analiz równości płac, programy wsparcia dla kobiet czy sankcje za naruszenie zasad równości płac. Należy jednak pamiętać, że walka z różnicami w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami jest procesem długotrwałym i wymaga ciągłego monitorowania oraz wprowadzania kolejnych działań.

Artykuł napisany na podstawie danych z Zarobky.pl. Dołącz swoją cegiełkę poprzez wstawienie zarobka bądź wystawienie opinii. Jesteś rekruterem? Dodaj ogłoszenie o pracę za darmo!

Najwyżej płacące firmy w Polsce

69,000 /mc
69,000 /mc
63,500 /mc
62,500 /mc
60,000 /mc
59,500 /mc
59,500 /mc
59,000 /mc
57,500 /mc
54,000 /mc
Nie ma znaczenia ile masz lat. Od teraz powinieneś myśleć o emeryturze.
Zespół Zarobky.pl

Najnowsza ocena

Za

Ok pisze żeby sprawdzić,IC place innej firmy beż sensu

Przeciw

Nie ok więcej znaków żeby przejść dalej

Najlepiej płatne stanowiska w Polsce

63,000 /mc
61,000 /mc
56,000 /mc
54,500 /mc
53,500 /mc
50,500 /mc
49,200 /mc
47,800 /mc
44,600 /mc

Miejsca o najwyższych zarobkach

58,500 /mc
54,500 /mc
48,800 /mc
44,300 /mc
40,600 /mc
39,000 /mc
36,600 /mc
35,900 /mc
35,600 /mc
34,100 /mc
Spojrzeliśmy na polskich pracodawców cenionych przez pracowników
Zespół Zarobky.pl

Które firmy najwięcej płacą w Polsce?

Najwyższe wynagrodzenia są świadczone w 3R. Płaci się tam aż 69,000 /mc. Na drugim miejscu po 3R, najwyższe wynagrodzenia świadczone są w Seekr z płacą sięgającą 69,000 /mc. Kolejnymi firmami są Snowflake z 63,500 /mc, ALL Estate z 62,500 /mc, Tt ms z 60,000 /mc i Dreamlab Technologies AG z 59,500 /mc.

Najlepiej płatne stanowiska w Polsce

W Polsce najlepiej płatne są stanowiska w IT. Najwyższe wynagrodzenia są świadczone dla Principal Engineer. Na tym stanowisku zarabia się aż 63,000 /mc. Na drugim miejscu po Principal Engineer, najwyższe wynagrodzenia otrzymuje Developer Enablement Engineer z płacą sięgającą 62,000 /mc. Kolejnymi stanowiskami są Engineering Team z 61,000 /mc, IT Infrastructure Director z 56,000 /mc, Cloud Solution Architect z 54,500 /mc i SR z 53,500 /mc.

Przeczytaj też:

Porady na temat pracy przez aplikacje gig-workerowe w Polsce. Porównanie zarobków.
Zespół Zarobky.pl
Spojrzenie na rentowność inwestycji w nieruchomości dla dodatkowych zarobków
Zespół Zarobky.pl
Porady dla osób chcących napisać CV dostosowane do najnowszych trendów na rynku pracy.
Zespół Zarobky.pl
Kiedy i jak poprosić o podwyżkę czy awans swojego szefa?
Zespół Zarobky.pl
A dla kogo jest szansą?
Zespół Zarobky.pl
Na czym polega praca agenta nieruchomości? Gdzie najlepiej pracować?
Zespół Zarobky.pl
Czy masowe zwolnienia z przełomu 2022 i 2023 dotrzą też do Polski?
Zespół Zarobky.pl
Sprawdziliśmy które kompetencje i technologie będą w największym zapotrzebowaniu na 2023.
Zespół Zarobky.pl
Inflacja pochłonęła dużą część Twoich zarobków? Oto 10 sposobów na zwiększenie Twojego dochodu dla osób pracujących w 2023.
Zespół Zarobky.pl
Artykuł zwraca uwagę na różnice w wynagrodzeniach między miastami w Polsce, które są największe w sektorach finansów i IT, oraz na działania podejmowane przez rząd i pracodawców, aby rozwiązać ten problem.
Marta Nowak

Co to Zarobky.pl?

Zarobky.pl to pierwsza w 🇵🇱 Polsce 🇵🇱 otwarta baza danych wynagrodzeń. Dla pracowników - od pracowników.

Misja Zarobky.pl

Zarobky.pl powstało, by zwiększyć transparentność informacji o wynagrodzeniach pracowników. Pracodawcy często nie publikują wynagrodzeń na ogłoszeniach o pracę bądź je zaniżają. Znając potencjał zarobkowy w swojej branży, lokalizacji i stanowisku, jesteś w lepszej pozycji, by wynegocjować adekwatną do Twojego stanowiska płacę.

Jak działa Zarobky.pl?

Zarobky.pl są współtworzone przez wszystkich i używane przez wszystkich. Dodaj swoje aktualne wynagrodzenie, a pomoże ono w zanonimizowany sposób określić wysokość wynagrodzeń w Twojej firmie, w Twoim mieście i na Twoim stanowisku. Dzięki raportowanym przez innych wynagrodzeniom, możesz uzyskać wgląd w wysokość zarobków, których możesz się spodziewać w danej firmie, w danym mieście i na określonym stanowisku.

Jak wspomóc Zarobky.pl?

Dodaj swoje aktualne wynagrodzenie. Jeśli pracujesz na kilka etatów, dodaj swoje wynagrodzenie w każdej firmie, w której pracujesz! Zachęcamy też do wprowadzenia swoich zarobków z poprzednich posad z uwzględnieniem dat! Zachęcamy również do podzielenia się opinią na temat pracodawcy bądź dodanie ogłoszenia o pracę!

Zapisz się na newsletter

Logo Zarobky.pl
Najnowsze dane o wynagrodzeniach, alerty i więcej!